Opgave van een Kleine annonce

Algemene toelichting:

 • Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren, ongeacht of ze het Maandblad via een aangesloten vereniging ontvangen of via een individueel abonnement. Met uw kleine annonce wordt wat u vraagt of aanbiedt onder de aandacht gebracht van al onze lezers.
 • De kosten van een annonce bedragen voor de eerste 100 tekens slechts € 10,-. Dit is uit te breiden met 4 stappen van 25 tekens à € 3,50 tot maximaal 200.
  In de telling worden alle letters, cijfers, spaties, komma’s, punten, etc. meegerekend.
 • U kunt voor dezelfde tekst meerdere plaatsingen opgeven. Voor elke plaatsing betaalt u het bedrag dat uit het aantal gebruikte tekens volgt.
 • Het opgeven van annonces kunt u uitsluitend doen via onderstaand online formulier.
 • De tekst als doorlopende zinnen typen en in hele woorden zonder afbreekstreepjes.
 • In de tekst van de annonce dient u ook alle contact- of adresgegevens op te nemen die u in de advertentie opgenomen wilt hebben.
 • Het verschuldigde bedrag dient vooraf overgemaakt te worden naar bankrekening NL64 INGB 0000 7069 68 t.n.v. St. Ned. Maandblad voor Philatelie.
  De annoncetekst + betaling dienen minimaal vijf weken vóór de eerste dag van de maand van gewenste publicatie te zijn ontvangen. Anders zal de annonce niet in het aangegeven nummer geplaatst worden.
 • Velden met een * zijn verplicht in te vullen.


  Administratieve gegevens van de aanvrager.
  Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik, zoals het toezenden van de automatische ontvangstbevestiging van uw opgave, ze worden niet opgenomen in de tekst van uw annonce.
  E-mailadres van de inzender *
    
     Uw abonneenummer staat direct boven uw naam op de adresdrager van het blad.

  In de annonce op te nemen gegevens

  1 Gewenste rubriek *
  AangebodenGevraagdDiversen

  2 Tekst van de annonce: *         Aantal gebruikte tekens 0   

   
  Tarieven:
  a)      1 t/m 100 tekens € 10,-
  b) 101 t/m 125 tekens € 13,50
  c) 126 t/m 150 tekens € 17,-

   
   
  d) 151 t/m 175 tekens € 20,50
  e) 176 t/m 200 tekens € 24,-

  3 Annonce plaatsen in de edities *
  Let op: uiterlijk 5 weken vóór de vroegste maand van plaatsing indienen! Voor overige maanden van volgend jaar een nieuw formulier invullen.
  Huidig jaar   mrtaprmeijun/julaugsepoktnovdec
  Volgend jaarjanfebmrtaprmeijun/julaugsepoktnovdec

  [date][y][YYYY][calendar]
  Aantal plaatsingen:   0

  + 0> =

  Vergeet niet om het totaalbedrag over te maken naar bankrekening NL64 INGB 0000 7069 68 t.n.v. St. Ned. Maandblad voor Philatelie.