Restitutie van dubbel betaalde abonnementen

Abonnees van Filatelie die in het gehele kalenderjaar 2021 lid waren van twee of meer bij Filatelie aangesloten verenigingen, kunnen restitutie krijgen van dubbel betaalde abonnementen.
Op deze website kunt u hier nakijken of een vereniging bij Filatelie is aangesloten.
Als u vorig jaar restitutie over 2020 ontving en u voldoet nog steeds aan de voorwaarde, dan krijgt u het bedrag voor 2021 automatisch op uw rekening gestort. U hoeft de restitutie dus niet opnieuw aan te vragen, tenzij uw bankrekeningnummer is gewijzigd.
Abonnees die vorig jaar geen restitutie kregen, maar denken nu wel in aanmerking te komen, kunnen vóór 1 april 2022 een e-mail sturen aan de klantenservice van Abonnementenland:
a. Onderwerp: ‘Restitutie Filatelie’
b. Uw naam en adres.
c. Het rekeningnummer (IBAN) waarop u het geld wilt ontvangen.
d. De namen van de verenigingen waarvan u het gehele jaar 2021 lid bent geweest (let op, alleen verenigingen die bij Filatelie zijn aangesloten komen in aanmerking!)

Heeft u niet de beschikking over e-mail, stuur dan een briefje met deze gegevens aan:
Abonnementenland
t.a.v. administratie Filatelie (restitutie)
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest

Bestuur Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie