Onderscheidingen

Hoofdmenu → Onze organisatie → Onderscheidingen

De Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie heeft momenteel een viertal onderscheidingen die kunnen worden toegekend.
De onderscheidingen worden meestal uitgereikt na de Najaarsvergadering van de Raad van Toezicht. Bij elke onderscheiding wordt ook een bijbehorende papieren oorkonde afgegeven. Over de personen die een onderscheiding hebben ontvangen wordt in het Maandblad gepubliceerd.
Hoewel jaarlijkse toekenning het streven is gebeurt dit niet altijd voor alle onderscheidingen door gebrek aan kandidaten.
Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze onderscheidingen. Uitgebreidere informatie, inclusief overzichten van de onderscheiden personen, is in voorbereiding.

“Leon de Raay” – medaille
Dit is de oudste onderscheiding. Leon de Raay (1866-1936) was een bekend filatelist en postzegelhandelaar. Na zijn overlijden heeft de toenmalige Raad van Beheer in 1936 deze onderscheiding naar hem vernoemd ter nagedachtenis. Op voordracht van het Bestuur wordt de onderscheiding toegekend door de Raad van Beheer (sinds 1981 Raad van Toezicht). De onderscheiding is voor de beste wetenschappelijke bijdrage op filatelistisch gebied in de op dat moment laatst verschenen complete jaargang van het Maandblad.
Het reglement van deze onderscheiding kunt u hier downloaden .

“L.H. Tholen” – trofee
Deze trofee is vernoemd naar de heer L.H. Tholen en ingesteld op 26 oktober 1974 door de toenmalige Raad van Beheer. De heer Tholen was namens de Utrechtse Philatelisten Vereeniging voorzitter van de Stichting. Op voordracht van het Bestuur stelt de Raad van Toezicht jaarlijks een trofee beschikbaar aan een auteur van een filatelistisch artikel in de niet filatelistische pers of ander publiciteitsmedium. Deze voordracht vindt plaats op basis van een lijst van genomineerden die wordt opgesteld uit de reacties op een oproep aan de lezers van het Maandblad. De oproep wordt doorgaans in het Maandblad van januari geplaatst en heeft betrekking op het voorgaande kalenderjaar.
Het reglement van deze onderscheiding kunt u hier downloaden .

Wisselbeker voor thematische artikelen
In 1962 werd, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Maandblad, een beker ter beschikking gesteld door de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren. Door de toenmalige Raad van Beheer werd die beker bestemd als wisselbeker. Op voordracht van het Bestuur stelt de Raad van Toezicht van de Stichting jaarlijks de wisselbeker beschikbaar als blijk van waardering voor de beste bijdrage op thematisch gebied, welke in de voorgaande jaargang van het Maandblad is verschenen. Sinds 2018 is de wisselbeker vervangen door een andere cadeauvorm, die elke winnaar zelf kan behouden.
Het reglement van deze onderscheiding kunt u hier downloaden .

Onderscheidingen die niet meer worden uitgereikt

 • De ‘medewerkersplaquette’
  De medewerkersplaquette was een onderscheiding in brons, zilver of goud en werd alleen binnen de eigen organisatie uitgereikt. Dit gebeurde onder andere op basis van het aantal jaren medewerkerschap en na bijzondere verdiensten voor het Maandblad. De toekenning hiervan is in 2015 gestopt.
 • De ‘verenigingsbladprijs’
  De toekenning van deze prijs heeft in 2017 voor het laatst plaats gevonden omdat het aantal inzendingen te klein werd.
 • Lezersprijs Filatelie
  Deze onderscheiding is in 2020 voor het eerst uitgereikt door het Bestuur van de Stichting. In het december of januarinummer werd een oproep geplaatst aan de abonnees van het Maandblad. Het ging daarbij om het aanmelden van het beste artikel of artikelenserie uit de laatste complete jaargang.
  Deze prijs is in 2022 voor het laatst uitgereikt over het jaar 2021. Wegens het ontbreken van respons vanuit de abonnees heeft het Bestuur besloten te stoppen met toekenning van de prijs.