Onderscheidingen

Hoofdmenu → Onze organisatie → Onderscheidingen

De Stichting Maandblad Filatelie kent een drietal onderscheidingen die jaarlijks kunnen worden uitgereikt. Door gebrek aan kandidaten gebeurt dit echter niet altijd voor alle onderscheidingen. Bij elke onderscheiding wordt een bijbehorende papieren oorkonde afgegeven. Over de personen die een onderscheiding hebben ontvangen wordt in het Maandblad Filatelie gepubliceerd.
De toekenning en uitreiking van alle onderscheidingen vindt plaats door het bestuur van de Stichting.
Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze onderscheidingen.

“Leon de Raay” – medaille
Dit is de oudste van de drie onderscheidingen. Leon de Raay (1866-1936) was een bekend filatelist en postzegelhandelaar. Na zijn overlijden heeft de toenmalige Raad van Beheer in 1936 deze onderscheiding ingesteld ter nagedachtenis.
De onderscheiding is voor de beste wetenschappelijke bijdrage op filatelistisch gebied in de op dat moment laatst verschenen complete jaargang van het Maandblad.

“L.H. Tholen” – trofee
Deze trofee is vernoemd naar de heer L.H. Tholen en ingesteld op 26 oktober 1974 door de toenmalige Raad van Beheer. De heer Tholen was jarenlang voorzitter van de Stichting en was bestuurslid namens de Utrechtse Philatelisten Vereeniging.
De trofee is beschikbaar voor de auteur van een filatelistisch artikel in de niet filatelistische pers of in een ander publiciteitsmedium.
De lijst van genomineerden wordt opgesteld op basis van de reacties op een oproep aan de lezers van het Maandblad. De oproep wordt doorgaans in het Maandblad van januari geplaatst en heeft betrekking op publicaties in het voorgaande kalenderjaar.

Prijs voor thematische artikelen
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Maandblad schonk de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren in 1962 een beker aan het Maandblad. De toenmalige Raad van Beheer stelde de beker beschikbaar als jaarlijkse wisselbeker voor de beste bijdrage op thematisch gebied, welke in de voorgaande jaargang van het Maandblad is verschenen.
Sinds 2018 is de wisselbeker vervangen door een andere cadeauvorm, die elke winnaar zelf kan behouden.

Onderscheidingen die niet meer worden uitgereikt

 • De ‘medewerkersplaquette’
  De medewerkersplaquette was een onderscheiding in brons, zilver of goud en werd alleen binnen de eigen organisatie uitgereikt. Dit gebeurde onder andere op basis van het aantal jaren medewerkerschap en na bijzondere verdiensten voor het Maandblad. De toekenning hiervan is in 2015 gestopt.
 • De ‘verenigingsbladprijs’
  De toekenning van deze prijs heeft in 2017 voor het laatst plaats gevonden omdat het aantal inzendingen te klein werd.
 • De ‘Lezersprijs Filatelie’
  Deze onderscheiding is in 2020 voor het eerst uitgereikt. In het december of januarinummer werd een oproep geplaatst aan de abonnees van het Maandblad voor het aanmelden van het beste artikel of artikelenserie uit de laatste complete jaargang.
  Deze prijs is in 2022 voor het laatst uitgereikt over het jaar 2021. Wegens het ontbreken van respons vanuit de abonnees heeft het Bestuur besloten te stoppen met toekenning van de prijs.