Nummer 2022-9

Jaargang 100      Editie nr. 1128

Thematisch panorama: provisoria
Verschijningsdatum: 6-09-2022
Bij de voorpagina:

In de loop der tijd zijn er heel wat noodmaatregelen genomen, bijvoorbeeld als er plotseling een bepaalde zegel nodig was. De snelste manier om hierin te voorzien is een opdruk aanbrengen op een bestaande zegel in voorraad. Eigenlijk is elke opdruk een provisorische uitgifte. De leukste provisoria zijn de opdrukken.

 

  Inhoud:

500 Uit de wereld van de filatelie
505 Maximafilie
506 De gulden in de Nederlandse overzeese rijksdelen 19
510 Feest met hindernissen voor een honderdjarige
512 De mores in de filatelie
517 De ene hobby lokt de andere uit: motoren op postzegels
520 155 jaar scheepvaart door hetSuezkanaal [3]
521 Kleine annonces
522 De laatste vlucht van Amundsen
525 Het jaar 1924/1926
528 Filatelistische evenementen
530 Het Japanse Okinawa (沖縄) op postzegels [4]
534 Nederlandse stempels
536 Tempo doeloe 1939 [3]
538 De emissie ‘Konijnenburg’ 1940-1949 [5c-1]
541 Boekenplank
542 Wij lazen voor u
544 Familiegeschiedenis, oorlogstijd en Tempo Doeloe
545 Boekenplank
546 Nieuwe uitgiften
552 Thematisch panorama

Ook losse nummers verkrijgbaar.
Zie rechter zijbalk voor meer edities.

U bent op pagina: Hoofdmenu → Het Maandblad → Overzicht edities