Nummer 2022-3

Jaargang 100      Editie nr. 1122

Themanummer: Aanvullende diensten
Verschijningsdatum: 1-03-2022 cover 2022-03
Bij de voorpagina:

Aanvullende diensten zijn er legio. Het zijn dus extra diensten waarvoor betaald diende te worden bovenop de normale frankering en soms – bij portvrijdom – diende uitsluitend het recht betaald te worden.
Vele zijn bij (vrijwel) ieder land te vinden, zoals aangetekend, expresse, luchtpost, aangegeven waarde.

 

  Inhoud:

128 Uit de wereld van de filatelie
132 Bondspagina’s
134 Aanvullende diensten tijdens de korona inflatie van Hongarije
137 Over klantenservice en handhaving van regels
139 De Posterijen in 1911
140 Een Grieks pakketje met een luchtje
142 Portvrijdom
146 Bericht van ontvangst en reclameren
148 De tandjes van de macht bijten in post met aanvullende diensten [2]
149 Het jaar 1951
150 Aantekenzegels van Liberia
154 Pakketkaarten naar Zwitserland met aanvullende postale dienst
157 Tempo doeloe 1887
160 Filatelistische evenementen
162 Finse aanvullende diensten [1]
166 Aangetekende verhalen
168 Boekenplank
169 De emissie ‘Konijnenburg’ 1940-1949 [5A-1]
172 Wij lazen voor u
174 Postdiensten in Zuid-Afrika met aanvullende diensten: … snel … sneller
176 Postzegelboekjes
178 Postwaardestukken
182 Nieuwe uitgiften
187 Kleine annonces
188 Thematisch panorama

Ook losse nummers verkrijgbaar.
Zie rechter zijbalk voor meer edities.

U bent op pagina: Hoofdmenu → Het Maandblad → Overzicht edities