Nummer 2022-11

Jaargang 100      Editie nr. 1130

Nederlandse stempels
Verschijningsdatum: 1-11-2022
Bij de voorpagina:

In 2006 was er een gezamenlijke uitgifte met Duitsland. De Saskia-zegel werd zowel in Nederland als in Duitsland uitgegeven. Men voorzag het Duitse ‘Ersttagsblat’ van eerste dag-stempels. In Nederland mag de afdruk alleen voorkomen op de FDC van de NVPH.

 

  Inhoud:

616 Uit de wereld van de filatelie
618 Maximafilie
620 Bondspagina’s
622 Staatshoofden op postzegels van Noord- en Oost-Afrika, een vergelijking [1]
626 Verenigde Naties 75 jaar [8]
628 De complexe geschiedenis van de Frans-Spaanse grens [2]
630 Brieven van en aan een staatshoofd
634 Lezerspost
635 Boekenplank
636 Staatshoofden op Franse postzegels [2]
638 Åland viert feest
640 Zes maanden koning van Albanië [2]
644 Filatelistische evenementen
646 De gulden in de Nederlandse overzeese rijksdelen 20
650 Tempo Doeloe 1938 [3]
651 Boekenplank
652 Drie presidenten, drie levens, drie drama’s [2]
654 De emissie ‘Konijnenburg’ 1940-1949 [5C-2]
658 Vervalsingen herkennen
659 Kleine annonces
660 De tandjes van de macht bijten in omstreden of verstopte staatshoofden [2]
663 Het jaar 1949
663 Lezerspost
664 Wij lazen voor u
666 Nederlandse stempels
667 Bon
669 Nieuwe uitgiften

Ook losse nummers verkrijgbaar.
Zie rechter zijbalk voor meer edities.

U bent op pagina: Hoofdmenu → Het Maandblad → Overzicht edities