Nummer 2022-10

Jaargang 100      Editie nr. 1129

Themanummer Staatshoofden
Verschijningsdatum: 4-10-2022
Bij de voorpagina:

The High Life and the Tragic Death (De Aristocratie en het Tragisch Verval) is de ondertitel van het boek ‘Too Rich’ geschreven door William Stadiem en vat eigenlijk het leven van Koning Farouk heel goed samen. In filatelistische zin zijn deze ontwikkelingen juist bijzonder interessant en boeiend.

 

  Inhoud:

560 Uit de wereld van de filatelie
562 Bondspagina
564 Staatshoofden onder onze gevleugelde vrienden
568 Briefkaart ex-Keizer Wilhelm II van Duitsland
570 De complexe geschiedenis van de Frans-Spaanse grens [1]
573 Zwitserland en zijn presidenten? Dat is niet te doen!
575 Koningin Elizabeth II (1926-2022)
576 De Roosevelts
578 Koning Farouk: Zien en zonder aanzien
580 Woningnood in de DDR: een verzoekschrift aan Erich Honecker
582 De laatste keizer van India
586 Een bonte verzameling koppen in Nederlands-Indie tussen 1940-1949
588 Kleine annonces
589 Drie presidenten, drie levens, drie drama’s [1]
592 Soeverein Liechtenstein
594 Postex 2022
596 Mussolini: het verborgen staatshoofd van Italië
598 Kleurperikelen bij zegels met de beeltenis van een staatshoofd
602 Zes maanden koning van Albanië [1]
604 Staatshoofden op Franse postzegels [1]
606 De tandjes van de macht bijten in omstreden of verstopte staatshoofden [1]
608 Margrethe, koningin van Midden-Aarde
610 Filatelistische evenementen

Ook losse nummers verkrijgbaar.
Zie rechter zijbalk voor meer edities.

U bent op pagina: Hoofdmenu → Het Maandblad → Overzicht edities