Nummer 2021-6/7

Åland 100!
Verschenen op 1-06-2021
cover 2021-06
Bij de voorpagina:

Prentbriefkaart 1911 van Jomala met voorgeschreven Russische frankering aan opvarende van bark Idassa te Port Adelaide, Zuid-Australië en vandaar (violet stempel) doorgezonden naar Wallaroo.

  Inhoud:

316 Uit de wereld van de filatelie
319 Maximafilie
320 Bondspagina’s
322 De UNTEA uitgaven van 1962-1963 en een korte postgeschiedenis van Nieuw-Guinea [3]
325 Het Nederlandse landschap [6]
326 Vijfentwintig jaar pakketzegels – en daarmee uit [3]
327 Het Huis van Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog [3]
331 Een bereisde brief uit New York
332 Polen, Duitsland en Litouwen komen samen bij een briefkaart
333 Lezerspost
334 Kijk op Frankrijk [34]
336 ‘Olympiade’-veiling
337 Kleine annonces
338 Åland 100!
341 Bon
344 Filatelistische evenementen
346 Verenigde Naties 75 jaar [4] Gespecialiseerde agentschappen
349 Hongaarse post stopt met telegrammen
351 Verenigingsadressen
353 Het jaar 1929
354 Tempo doeloe 1848
355 De emissie ‘Konijnenburg’ 1940-1949 [2]
356 Wij lazen voor u
358 De tandjes van de macht bijten in de sociale filatelie [3]
362 Postzegelboekjes
364 Thematisch panorama
366 Nieuwe uitgiften

Ook losse nummers verkrijgbaar.
Zie rechter zijbalk voor meer edities.

U bent op pagina: Hoofdmenu → Het Maandblad → Edities lopende en vorige jaargang