Nummer 2020-4

Definitief afscheid van de gulden
Verschenen op 1-04-2020
cover 2020-04
Bij de voorpagina:
De claims om nog gulden-postzegels te mogen gebruiken of deze te kunnen omwisselen zijn definitief afgewezen.

  Inhoud:

200 Uit de wereld van de filatelie
202 Bondspagina
202 Maximafilie
204 Definitief afscheid van de gulden
208 Kijk op Frankrijk [22]
210 Na Versailles: Posen, Westen Oost-Pruisen
213 Een uniek stempel
214 Een vreemde enveloppe leidde naar Soedan, de Tweede Wereldoorlog en zendelingen!
216 Bezoek aan het postmuseum [15]
218 (School)sparen met port- en postzegels [2]
220 KFOR: Twee decennia NAVOvredesoperaties in Kosovo [2]
220 De gulden in de Nederlandse overzeese rijksdelen [12]
231 Tempo doeloe 1941 [5]
232 Filatelistische evenementen
234 Landen en gebieden in de Amerika’s verbonden met Europa [2]
236 Wij lazen voor u
238 Nederlandse stempels
239 Het jaar 1938
240 Postzegelboekjes
241 Kleine annonces
241 Bon
242 Nieuwe uitgiften
248 Thematisch panorama

Ook losse nummers verkrijgbaar.
Zie rechter zijbalk voor meer edities.

U bent op pagina: Hoofdmenu → Het Maandblad → Overzicht edities