Nummer 2020-10

Themanummer Vrede
Verschenen op 7-10-2020
cover 2020-10
Bij de voorpagina:

Korea. Soms lukt het om gesprekken te houden. In 2018 leverde het overleg zelfs foto’s op van de Noord- en Zuid-Koreaanse presidenten die op ‘elkaars’ grondgebied rondlopen.

  Inhoud:

480 Uit de wereld van de filatelie
482 Bondspagina
483 Maximafilie
484 Vrijheid
489 Vrede… ver weg aan het front
490 Een gespannen vrede of een ontspannen oorlog?
493 Corona-journaal [5]
494 Cyprus: een lange weg naar vrede
498 De Vredeszegel van 1933
504 Verenigde Naties 75 jaar [1]
507 De Vrede van Tartu/Dorpat
510 De verschillende verschijningsvormen van de vredesduif en hun filatelistische bijzonderheden
513 Het jaar 1939
514 Kijk op Frankrijk [27]
516 Vrede, een relatief begrip [1]
520 De Volkenbond in Zuid-Colombia
524 Filatelistische evenementen
526 De bevrijdingszegels van 1944-1946
530 Verzamelgebied Nederland
534 Wij lazen voor u
536 De gulden in de Nederlandse overzeese rijksdelen [14]
541 Kleine annonces
542 Meer ervaringen met SANDD en internationale post
544 Bon
545 Vervalsingen herkennen
546 KFOR: Twee decennia NAVO-vredesoperaties in Kosovo [5]
548 Postzegelboekjes
550 Crisiszegels of baldadigheidszegels?
555 Een ‘spijsdoek’ uit 1916
556 Thematisch panorama
558 Corona-journaal [6]
561 Nieuwe uitgiften

Ook losse nummers verkrijgbaar.
Zie rechter zijbalk voor meer edities.

U bent op pagina: Hoofdmenu → Het Maandblad → Overzicht edities