Mediakaart 2024

Voor zakelijke adverteerders is de nieuwe Mediakaart 2024 als downloadbaar pdf-bestand opgenomen.

U kunt de kaart downloaden via de link op de webpagina ‘Adverteren’ onder de kop Zakelijke adverteerders en ook via een link op de ‘Service’ pagina.
Op de nieuwe kaart is de actuele advertentie-technische informatie opgenomen. Ook is een tabel toegevoegd met de uiterste inleverdata voor de advertentiekopij voor het jaar 2024 en het eerste nummer van 2025.
De advertentietarieven voor 2024 zijn ongewijzigd en komen overeen met die welke u ook op de website zelf kunt vinden op de pagina ‘Adverteren’. De prijzen van lopende meerjarencontracten blijven hetzelfde tot de afloopdatum van het contract.

Bestuur Stichting Maandblad Filatelie