Mediakaart 2023

Voor zakelijke adverteerders is de nieuwe Mediakaart 2023 als downloadbaar pdf-bestand opgenomen.

U kunt de kaart downloaden via de link op de webpagina ‘Adverteren’ onder de kop Zakelijke adverteerders en ook via een link op de ‘Service’ pagina.
Op de nieuwe kaart is de actuele advertentie-technische informatie opgenomen. Ook is een tabel toegevoegd met de uiterste inleverdata voor de advertentiekopij voor het jaar 2023 en het eerste nummer van 2024.
De advertentietarieven voor 2023 zijn gewijzigd en komen overeen met die welke u ook op de website zelf kunt vinden op de pagina ‘Adverteren’. De prijzen van lopende meerjarencontracten blijven hetzelfde tot de afloopdatum van het contract.

Bestuur Stichting Maandblad Filatelie