Mediakaart 2022

Voor zakelijke adverteerders is de nieuwe Mediakaart 2022 als downloadbaar pdf-bestand opgenomen.

U kunt de kaart downloaden via de link op de webpagina ‘Adverteren’ onder de kop Zakelijke adverteerders en ook via een link op de ‘Service’ pagina.
Op de nieuwe kaart is de actuele advertentie-technische informatie opgenomen. Ook is nu een tabel toegevoegd met de uiterste inleverdata voor de advertentiekopij voor het jaar 2022.
De advertentietarieven voor 2022 zijn niet gewijzigd en komen overeen met die welke u ook op de website zelf kunt vinden op de pagina ‘Adverteren’.

Bestuur Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie