Magazinekaarten

Hoofdmenu → Losse verkoop → Magazinekaarten

In 2018 had de SNMP een meerjarig contract afgesloten met postbedrijf Sandd voor de verzending van het Maandblad met ingang van 2019. Voor dit doel heeft Sandd in overleg met ons een zogenoemde Magazinekaart ingevoerd met een tweeledig doel: als adresdrager en als frankering. Bij het bedrukken van de kaarten met de adressen wordt een niet postaal datumstempel meegedrukt. Door regelgeving konden deze kaarten helaas alleen gebruikt worden voor verzending naar de in Nederland wonende abonnees. Alle post naar buitenlandse adressen ging nog via de grote ook internationaal opererende postbedrijven zoals Bpost en PostNL.
Na de overname van Sandd in 2019 heeft PostNL de contractueel vastgelegde opzet van de Magazinekaarten voortgezet. Voor de verzending van de Maandbladen, die begin 2020 door PostNL werd overgenomen, is de al vooraf gedrukte jaarset van Sandd normaal opgebruikt. Wel is met ingang van het maart-nummer 2020 het niet-postale datumstempel aangepast aan de nieuwe vervoerder. Tevens is de kaart van het maartnummer aan de achterkant voorzien van een mededelingstekst over deze verandering.
Voor de jaargang 2021 is op het zegelbeeld de naam van PostNL afgedrukt.
Wat bij de overgang van Sandd naar PostNL niet veranderde was de reikwijdte van de Magazinekaarten, die bleef namelijk alleen voor binnenlands gebruik beperkt.

Bij de opzet van de Magazinekaarten is er voor gekozen om elk jaar een serie van 11 verschillende kaarten te ontwerpen met een bepaald jaarthema:

  • 2019 (gemeentewapens), ontworpen door Annemarie van Zijl
  • 2020 (thema schrikkeljaar), ontworpen door Annemarie van Zijl
  • 2021 (het Nederlandse landschap), ontworpen door Rina van Maanen
In de zijbalk zijn de inmiddels compleet verschenen jaarsets 2019 t/m 2021 afgebeeld.

Fout in de Magazinekaart van januari 2020
Na verzending van het januarinummer 2020 bleek dat op die Magazinekaart een verkeerde afbeelding was gedrukt. Er bleken twee vooraanstaande personen met dezelfde naam te hebben bestaan. Bij het ontwerpen was een afbeelding van de verkeerde persoon opgenomen. Om deze vergissing recht te zetten is een nieuwe versie van de januari kaart gemaakt met de juiste afbeelding. Alle abonnees hebben daar een gestempelde versie van ontvangen als extra inleg bij het volgende nummer.

Verkoop van ongestempelde jaarsets.

  • Voor abonnees die in het buitenland wonen en daardoor geen gebruikte exemplaren als adreskaart kunnen ontvangen, stellen wij (ongestempelde) jaarsets ter beschikking tegen verzendkosten. Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt maken dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via e-mail .
  • In Nederland wonende abonnees kunnen ook, zolang de voorraad strekt, ongestempelde jaarsets kopen voor € 5,– plus € 2,– verzendkosten per set.

U kunt uw bestelling doen door overschrijving van het verschuldigde totaalbedrag naar:
IBAN NL64 INGB 0000 7069 68 t.n.v. Stg. Ned. Maandblad voor Philatelie.
Vermeld hierbij de gewenste jaarset(s) en uw volledige adres.

Indien mogelijk wordt uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van uw betaling verzonden.