Magazinekaarten 2021

Nu alle edities van het maandblad Filatelie jaargang 2021 zijn verschenen kunnen wij complete ongestempelde jaarsets van de Magazinekaarten 2021 aanbieden.

Evenals bij de twee voorgaande jaren kunnen abonnees die in het buitenland wonen een (ongestempelde) set kopen tegen vergoeding van de portokosten van verzending.
Voor de in Nederland wonende abonnees geldt weer een prijs van €  5,– per set (exclusief portokosten).

Alle informatie over de Magazinekaarten en hoe u deze kunt bestellen vindt u via:
Hoofdmenu → Losse verkoop → Magazinekaarten

U bent op pagina: Hoofdmenu → Onze organisatie → Overzicht mededelingen