Links naar filatelistische websites

Vanaf nu kunt u de links naar filatelistische websites die genoemd worden in het Maandblad Filatelie terugvinden via de website van Op Hoop van Zegels in Haarlem. Wij bedanken de vereniging graag voor het beschikbaar stellen van hun ruimte en het onderhouden van de links. Deze worden regelmatig ververst. Raadpleeg de pagina Links voor de laatste stand van zaken.

U kunt de volgende overzichten raadplegen: Websites Nederland, websites Europa en websites rest van de wereld.