In memoriam Rein Bakhuizen van den Brink

Wij ontvingen het trieste bericht van het onverwachte overlijden op 18 juni j.l. van onze oud-rubrieksredacteur Rein Bakhuizen van den Brink. Zijn naam was, onder andere, vele jaren verbonden aan de rubriek ‘Verzamelgebied Nederland’.
In het augustusnummer 8 van Filatelie zal uitgebreider aandacht aan deze markante filatelist worden besteed.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte in de komende periode.

Bestuur Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie.