Opgave voor agenda Beurzen en Tentoonstellingen

Algemene toelichting:

 • Dit formulier is alleen bedoeld voor het opgeven van een nieuw, nog niet in de agenda opgenomen, evenement.
 • Per formulier is slechts één evenement op te geven. De enige uitzondering hierop is wanneer u voor evenementen met volledig identieke gegevens bij 2 t/m 6 meerdere data in het jaar wilt opgeven. In dat geval dient u bij 1a de vroegste datum in te vullen en bij 1b de overige data.
 • Reguliere ledenbijeenkomsten of vergaderingen van verenigingen worden niet opgenomen in de agenda.
 • Fouten of wijzigingen in een eerder opgegeven evenement kunt u alleen via e-mail doorgeven aan de redactie .
 • Voor technische vragen over, of bij problemen met, het formulier kunt u contact opnemen met de webbeheerder .
 • In verband met de automatische verwerking van de formuliergegevens wordt u vriendelijk verzocht de velden in te vullen zoals de voorbeelden en toelichting aangeven. Leestekens die na een veld nodig zijn voor de agendatekst (zoals   :   .   , ) worden door de software automatisch toegevoegd.
 • Ga met de muis of de Tab-toets naar een volgend veld, gebruik geen Enter/return in de velden.
 • De velden met een * zijn verplichte items.

Overzicht uiterste kopijdata

Nr Maand Kopijdatum Evenementen na
2023
2 feb 6 jan 11 feb
3 mrt 3 feb 11 mrt
4 apr 3 mrt 8 apr
5 mei 31 mrt 6 mei
6/7 jun/jul 28 apr 10 juni
8 aug 30 jun 5 aug
9 sep 4 aug 9 sep
10 okt 1 sep 7 okt
11 nov 6 okt 11 nov
12 dec 3 nov 9 dec
2024
1 jan 1 dec 6 jan


  In de agenda op te nemen gegevens:
  1a  
  1b  

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  Heeft u al uw gegevens correct ingevuld? Na 'Verzenden' kunt u zelf geen wijzigingen meer aanbrengen.