Digitale jaargangen

Van de jaargangen 2004 t/m 2020 zijn in de loop der jaren cd-roms gemaakt die belangstellenden konden kopen. Mede omdat de cd-rom technisch gezien een steeds meer achterhaald product werd nam de belangstelling daarvoor af.
Daarom is in 2021 besloten om te stoppen met het laten produceren en verkopen van dit medium en in het kader van 100 jaar Maandblad Filatelie geheel over te stappen naar het internet als nieuwe, kosteloze, archiefvorm van alle eerder verschenen jaargangen vanaf 1922 tot en met de laatste complete jaargang.
De CD-roms van oudere jaren zijn daarom niet meer te bestellen.

Gelijk met het verschijnen van Filatelie nr 3 van maart 2022 werd de eerste stap gezet in de uitvoering van dat besluit. Daarvoor is een speciaal subdomein van deze hoofdwebsite opgezet. Vanuit de hoofdwebsite kunt u dit subdomein bereiken op drie manieren:

  • met de rode knop op de voorpagina van deze website.
  • vanuit de menubalk via de keuze ‘Het Maandblad / Edities oudere jaargangen’.
  • vanuit de pagina waar de nieuwste editie met inhoud wordt gepresenteerd. Ook daar is een aanklikbare link aangebracht naar het subdomein.

Daarnaast is het subdomein natuurlijk ook rechtstreek binnen uw browser bereikbaar met de url: edities.maandbladfilatelie.nl

Bij de beschikbaarstelling van deze nieuwe archiefvorm is een beperking gemaakt voor de vier laatste compleet verschenen jaargangen. Alleen de actuele abonnees van ons tijdschrift Filatelie kunnen toegang krijgen tot de pdf-bestanden van die laatste jaargangen. Daarvoor dienen zij zich eenmalig te registreren. Hiervoor is in het menu van het subdomein edities.maandbladfilatelie.nl de menukeuze “Abonnees / Registreren” opgenomen. Voor deze registratie heeft u de adresdrager nodig die u bij elke papieren editie ontvangt.
De pdf-bestanden van edities ouder dan vier jaar zullen dus wel altijd voor iedereen volledig toegankelijk zijn. De lopende jaargang blijft, zoals vanouds in beperkte vorm, uitsluitend op deze hoofdwebsite in te zien.

Alle pdf-bestanden worden op het subdomein in een resolutie van 300dpi gearchiveerd, dat is dezelfde resolutie als die van het gedrukte tijdschrift. Door die hoge resolutie is de weergave van de pdf-bestanden op het beeldscherm tot 250% of hoger te vergroten zonder merkbaar kwaliteitsverlies.

In de loop van het jaar 2022 zijn alle voorgaande jaargangen stapsgewijs in digitale vorm aan de website toegevoegd.