De tijden veranderen…

Zo’n zestig jaar geleden wist Bob Dylan het al toen hij zijn beroemde lied ‘The times they are a-changin’ schreef.
Van wat in het juli/augustusnummer in 2005 als NIEUW! werd aangekondigd wordt nu afscheid genomen. Het bestuur van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie heeft besloten te stoppen met het laten produceren van een CD-ROM met ingang van de jaargang 2021. Door de afnemende belangstelling voor de cd is het financieel niet langer verantwoord dit te doen. Daarnaast is de cd een inmiddels verouderde gegevensdrager en het bestuur wil nu overstappen naar een moderne digitale variant. De cd’s van de jaargangen 2004 t/m 2020 zijn nog beperkt te bestellen via:
Hoofdmenu → Losse verkoop → Digitale jaargangen

Tegelijkertijd heeft het bestuur besloten om in het kader van 100 jaar Maandblad Filatelie alle Maandbladen vanaf januari 1922 te gaan digitaliseren en toegankelijk te maken. De eerste voorbereidingen zijn vorig jaar zomer begonnen en worden binnenkort afgerond. De informatie, die steeds slechter toegankelijk wordt (de afnemende papierkwaliteit en bijvoorbeeld waar maart 1924 te vinden), zal op deze wijze bewaard blijven en eenvoudig te raadplegen zijn. Het digitaliseren en beschikbaar komen van de Maandbladen zal in de komende tijd bloksgewijze gebeuren.
U wordt in het Maandblad Filatelie en op de website van de details en de voortgang op de hoogte gehouden.

Bestuur Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie