Contact, Bezorgklachten, Abonnementszaken en Redactie

Hoofdmenu → Contact en Service → Contact
Algemeen

Voor algemene vragen, opmerkingen of suggesties over onze producten kunt u altijd contact opnemen via ons e-mail informatieadres .
Dat geldt ook voor alle zaken waar het onderstaande niet de door u gezochte informatie over geeft.
Website: Voor alle zaken betreffende de website kunt u contact opnemen met de webbeheerder .

Bezorgklachten

Filatelie
Bezorgklachten betreffende het tijdschrift Filatelie dienen altijd bij Abonnementenland te worden gemeld, dat geldt voor alle vormen van abonnement.
Ook klachten over bestelde losse nummers via Abonnementenland dient u daar te melden.
Dat kan via e-mail naar de klantenservice of schriftelijk naar:
Abonnementenland inzake Filatelie, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest

Overige producten
Klachten over producten die u rechtstreeks bij Stichting NMP heeft besteld kunt u melden via ons algemene e-mail adres .

Buitenlandse abonnees kunnen klachten ook melden via e-mail .
Foreign subscribers: in case of complaints please contact us by e-mail .

Abonnementszaken

Leden van verenigingen
Als u Filatelie ontvangt via het lidmaatschap van een vereniging (uw abonnementsgeld is dan verwerkt in de verenigingscontributie), dan dient u uw vraag aan uw vereniging door te geven. Ook het opgeven van adreswijzigingen of het opzeggen van uw lidmaatschap met het daaraan gekoppelde abonnement op Filatelie kan uitsluitend via uw eigen vereniging.

Individuele abonnees
In Nederland wonende abonnees met een individueel abonnement kunnen voor een vraag contact opnemen met Abonnementenland.
Dat kan via e-mail naar de klantenservice of schriftelijk naar:
Abonnementenland inzake Filatelie, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest

Buitenlandse abonnees kunnen hun vragen eventueel ook melden via ons eigen e-mail informatieadres .
Foreign subscribers: please contact us by e-mail .

Redactie Maandblad Filatelie

De redactie is uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van het redactionele beleid ten aanzien van de inhoud van het tijdschrift Filatelie.

Hoofdredactie: René Hillesum
U kunt contact opnemen met de hoofdredacteur als u:

  • wilt reageren op een redactionele bijdrage (artikel) in Filatelie.
  • een filatelistisch artikel voorbereidt en wilt nagaan of plaatsing in Filatelie mogelijk is.
  • een technische vraag hierover heeft.

Stuur een e-mail naar de hoofdredacteur of een brief naar:
René Hillesum, Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht
tel.: 078-610 15 20

U bent op pagina: Hoofdmenu → Contact en Service → Contact