Als vereniging abonneren

Hoofdmenu → Het Maandblad → Abonneren → Als vereniging abonneren

Nederlandse verenigingen kunnen een overeenkomst afsluiten met de SMF om hun leden een abonnement op het Maandblad Filatelie aan te bieden tegen een gereduceerde prijs ten opzicht van de normale individuele abonnementsprijs (€ 35,- voor 2023). Binnen een verenigingsabonnement betalen de leden van die verenigingen het abonnementsgeld meestal als onderdeel van de verenigingscontributie.
Voor verenigingen bestaan twee verschillende mogelijkheden voor een abonnement:

A Een collectief abonnement

Bij deze vorm van overeenkomst zegt de vereniging toe om al haar leden als abonnee aan te melden. Voor de leden resulteert dat in de laagste prijs die voor een abonnement mogelijk is. Ook voor de vereniging heeft deze abonnementsvorm een voordeel, omdat zij voor de doorberekening van de abonnementen aan haar leden kan volstaan met één uniform (contributie)bedrag.
In onderstaande tabel staan de kosten in € per jaarabonnement per lid.

Bestemming 2023 2024
Nederland € 22,00 € 25,00
België – toeslag porto €   1,41 € 1,46
Europa – toeslag porto €   3,45 € 4,59
Rest van de wereld – toeslag porto €   4,10 € 4,59
B Een speciaal abonnement

Bij deze vorm meldt de vereniging slechts een deel van haar leden aan als abonnee. De vereniging kan daarmee de leden zelf de keuze bieden om wel of geen abonnement te nemen. De korting op de abonnementsprijs is hierbij wel kleiner. Dit abonnement is voor verenigingen beschikbaar bij een minimum van 10 leden. Voor de vereniging heeft deze vorm het nadeel dat binnen de vereniging dan meestal met een gedifferentieerd contributiebedrag gewerkt zal gaan worden.
In onderstaande tabel staan de kosten in € per jaarabonnement per lid.

Bestemming 2023 2024
Nederland € 25,65 € 25,65
België – toeslag porto €   1,41 € 1,46
Europa – toeslag porto €   3,45 € 4,59
Rest van de wereld – toeslag porto €   4,10 € 4,59

 

Algemene informatie en toelichting voor beide vormen van overeenkomst

 

 • De SMF is een volledig onafhankelijke uitgeverij. Elke vereniging kan daardoor een overeenkomst met de SMF aangaan. Hiervoor is dus geen aansluiting bij een andere (overkoepelende) filatelistische organisatie noodzakelijk.
 • De vereniging is volledig verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de correcte gegevens met betrekking tot aanmeldingen, opzeggingen of adreswijzigingen van haar leden. De leden kunnen zelf geen mutaties doorgeven aan de abonnementenadministratie.
 • Een jaarabonnement omvat de levering van 11 nummers inclusief verzendkosten binnen Nederland.
 • De ’toeslag porto’ voor adressen buiten Nederland betreft het meerdere van de reguliere portokosten buitenland ten opzichte van de verzendkosten binnen Nederland. De toeslagen worden per editie en per buitenlands adres in rekening gebracht.
 • De tarieven voor het volgende kalenderjaar worden in de maand juni bekend gemaakt.
 • Verenigingen met een collectief abonnement kunnen kiezen uit twee wijzen van facturering:
 • A: Het bedrag voor het gehele abonnementsjaar betalen, met een totale korting van € 25,-. Hiervoor wordt in maart of april een factuur gestuurd op basis van het op dat moment geregistreerde aantal leden en 11 nummers per lid.

  B: Maandelijkse facturering voor het in die maand geleverde aantal nummers. Dit laatste is alleen mogelijk indien de vereniging minimaal 50 leden heeft.

 • Verenigingen met een speciaal abonnement ontvangen een jaarfactuur. Hiervoor wordt in maart of april een factuur gestuurd op basis van het op dat moment geregistreerde aantal leden en 11 nummers per lid.
 • Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen via e-mail .