Als persoon abonneren

Hoofdmenu → Het Maandblad → Abonneren → Als persoon abonneren

Er zijn twee manieren waarop u zich op Filatelie kunt abonneren

1 Via het lidmaatschap van een Nederlandse vereniging

Dit is de wijze waarop bijna al onze abonnees Filatelie ontvangen. Het gaat dan om een filatelistische vereniging die een overeenkomst heeft afgesloten met de Stichting Maandblad Filatelie. Als u lid bent of wordt van zo’n aangesloten vereniging ontvangt u Filatelie tegen een gereduceerd tarief dat afhankelijk is van de vorm van overeenkomst die de vereniging heeft met de SMF (zie de pagina Als vereniging abonneren ).
Uw abonnement wordt ook helemaal door de vereniging verzorgd en de abonnementskosten zijn opgenomen in de verenigingscontributie. U krijgt er dan ook de andere voordelen van een verenigingslidmaatschap bij!
Deze verenigingen kunnen een plaatselijk, maar ook een landelijk werkgebied hebben. Een lijst van bij de Stichting aangesloten verenigingen vindt u onder:
Hoofdmenu → Het Maandblad → Aangesloten verenigingen

Adreswijziging en opzeggen
Dit kan uitsluitend door uw vereniging geregeld worden, dus neem hierover geen rechtstreeks contact op met ons of de abonnementen administratie! Als u het lidmaatschap van een vereniging opzegt regelt die vereniging ook automatisch de opzegging van het abonnement op Filatelie.
NB: Afhankelijk van het moment dat u een wijziging aan uw vereniging meldt is het mogelijk dat er toch nog een nummer wordt verzonden op basis van de oude gegevens. Dit in verband met de doorlooptijd van de administratieve afhandeling en het productieproces.

Restitutie van dubbel betaalde abonnementen
Behoort u tot de groep verzamelaars die lid is van meerdere aangesloten verenigingen? In dat geval betaalt u via de contributies ook dubbele abonnementskosten. Er is een regeling voor restitutie van het teveel betaalde bedrag. Het gaat daarbij om het volledig samenvallen van twee of meer jaarabonnementen in één kalenderjaar. De aanvraag voor restitutie hoeft u maar één keer zelf door te geven, daarna wordt er jaarlijks automatisch gecontroleerd of u nog aan de voorwaarden voldoet. Indien dat het geval is ontvangt u de restitutie ook automatisch.
Elk voorjaar wordt in Filatelie een oproep geplaatst en die zal dan ook als mededeling op deze website worden gezet.

Worldwide

Subscription by an association
Subscription through become member of a Dutch association is cheaper than individual subscription. For information about associations:
Hoofdmenu → Het Maandblad → Aangesloten verenigingen

Unsubscribe:
Please contact your association, not our administration.

2 Een individueel abonnement

Nederland
Inwoners van Nederland, die geen lid zijn van een bij de SMF aangesloten vereniging, kunnen een individueel abonnement op Filatelie afsluiten. Het tarief hiervoor is in onderstaande tabel opgenomen.
U kunt zich online abonneren via , of schriftelijk via:
Abonnementenland inzake Filatelie, Postbus 20, 1910 AA, Uitgeest.
Vermeld duidelijk uw naam en adresgegevens.

Buitenland
Voor in het buitenland wonende abonnees zijn de tarieven van een jaarabonnement afhankelijk van de portokosten naar het buitenlandse adres. De verschillende tarieven zijn in onderstaande tabel opgenomen.
U kunt zich abonneren via e-mail of schriftelijk via:
Abonnementenland inzake Filatelie, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, Nederland.
Vermeld duidelijk uw naam en adresgegevens.

Algemeen: Een jaarabonnement kan elke maand ingaan en omvat een periode van 12 maanden met 11 nummers, inclusief portokosten.
In onderstaande tabel zijn de tarieven van de individuele abonnementen opgenomen. Een tariefswijziging gaat in op het moment dat een lopend abonnement wordt verlengd.

Bestemming 2023 2024
Nederland 35,00 35,00
Bibliotheken Nederland 30,00 30,00
België 40,25 42,50
Europa overig 61,50 75,00
Rest van de wereld 80,00 80,00

Opzeggen
U kunt opzeggen via e-mail of schriftelijk via:
Abonnementenland inzake Filatelie, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, Nederland.
Vermeld duidelijk uw naam en adresgegevens.

Individual subscription
Do you live outside The Netherlands and would you like to receive the oldest, full color Dutch monthly on stampcollecting? The yearly subscriptionrates for 11 editions, including postage, are listed above. You are invited to contact us by e-mail .
Unsubscribe
Private subscriptions can be unsubscribed by e-mail or letter to:
Abonnementenland inzake Filatelie, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, The Netherlands.