Als persoon abonneren

Hoofdmenu → Het Maandblad → Abonneren → Als persoon abonneren

Er zijn twee manieren waarop u zich op Filatelie kunt abonneren

1 Via het lidmaatschap van een Nederlandse vereniging

Dit is de wijze waarop bijna al onze abonnees Filatelie ontvangen. Het gaat dan om een filatelistische vereniging die een overeenkomst heeft afgesloten met de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. Als u lid bent of wordt van zo’n aangesloten vereniging ontvangt u Filatelie tegen een gereduceerd tarief en krijgt u er ook de andere voordelen van een verenigingslidmaatschap bij! Uw abonnement wordt ook helemaal door de vereniging verzorgd en de abonnementskosten zijn opgenomen in de verenigingscontributie.
Deze verenigingen kunnen een plaatselijk, maar ook een landelijk werkgebied hebben. Een lijst van bij de Stichting aangesloten verenigingen vindt u onder:
Hoofdmenu → Het Maandblad → Aangesloten verenigingen

Opzeggen
Dit kan uitsluitend door uw vereniging geregeld worden, dus neem hierover geen contact op met de abonnementen administratie! Als u het lidmaatschap van een vereniging opzegt regelt die vereniging ook automatisch de opzegging van het abonnement op Filatelie.
NB: Afhankelijk van het moment van opzeggen is het mogelijk dat u toch nog een nummer ontvangt in verband met de doorlooptijd van de administratieve afhandeling en het productieproces.

Restitutie van dubbel betaalde abonnementen
Behoort u tot de groep verzamelaars die lid is van meerdere aangesloten verenigingen? In dat geval betaalt u via de contributies ook dubbele abonnementskosten. Er is een regeling voor restitutie van het teveel betaalde bedrag. Het gaat daarbij om het volledig samenvallen van twee of meer jaarabonnementen in één kalenderjaar. De aanvraag voor restitutie hoeft u maar één keer zelf door te geven, daarna wordt er jaarlijks automatisch gecontroleerd of u nog aan de voorwaarden voldoet. Indien dat het geval is ontvangt u de restitutie ook automatisch.
De meest actuele oproep vindt u in deze Mededeling:

Worldwide

Subscription by an association
Subscription through become member of a Dutch association is cheaper than individual subscription. For information about associations:
Hoofdmenu → Het Maandblad → Aangesloten verenigingen

Unsubscribe:
Please contact your association, not our administration.

2 Een individueel abonnement

Nederland
Inwoners van Nederland, die geen lid zijn van een bij de SNMP aangesloten vereniging, kunnen een individueel abonnement op Filatelie afsluiten. De kosten hiervoor bedragen €  33,10 * per jaar (11 nummers, franco thuis).
U kunt zich online abonneren via , of schriftelijk via:
Abonnementenland inzake Filatelie, Postbus 20, 1910 AA, Uitgeest.
Vermeld duidelijk uw naam en adresgegevens.

Buitenland
Voor in het buitenland wonende abonnees zijn de kosten van een jaarabonnement afhankelijk van de portokosten naar het buitenlandse adres. Onderstaande bedragen zijn in € en inclusief 11 x portokosten.

België 34,76 *
Europa 54,30 *
Rest van de wereld 77,85 *

U kunt zich abonneren via e-mail of schriftelijk via:
Abonnementenland inzake Filatelie, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, Nederland.
Vermeld duidelijk uw naam en adresgegevens.

Opzeggen
U kunt opzeggen via e-mail of schriftelijk via:
Abonnementenland inzake Filatelie, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, Nederland.
Vermeld duidelijk uw naam en adresgegevens.

Individual subscription
Do you live outside The Netherlands and would you like to receive the oldest, full color Dutch monthly on stampcollecting? The yearly subscriptionrates for 11 editions, including postage, are listed above. You are invited to contact us by e-mail .
Unsubscribe
Private subscriptions can be unsubscribed by e-mail or letter to:
Abonnementenland inzake Filatelie, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, The Netherlands.

* tarief 2021

U bent op pagina: Hoofdmenu → Het Maandblad → Abonneren → Als persoon abonneren