Adverteren, aanpassing adres

Door overdracht van taken met betrekking tot het adverteren in ons maandblad Filatelie geldt het onderstaande zowel voor zakelijke adverteerders als voor het digitaal aanleveren van Kleine annonces door abonnees:

Voor het opgeven van advertenties, of als u vragen heeft over de (technische) mogelijkheden, kunt u contact opnemen via een e-mail naar ons speciale advertentieadres: ads.filatelie@gmail.com